Monday, March 21, 2011

Mutiara Wahyu part 1. Jom hayatinya bersama....


1. Taat Kepada Allah, Rasul Dan Pemimpin
Wahai Orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu perkara (sesama pemimpin atau rakyat), tempat rujuknya (kata putus) adalah kepada Allah SWT (al-Quran) dan Rasul (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Qiamat. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan bagus pula kesudahannya.

2. Menyeru Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran
"Hendaklah ada di kalangan kamu umat yang menyeru ke arah kebaikan, menyuruh membuat perkara yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah golongan yang beroleh kejayaan. (Ali Imran : 104)

3. Ditimpa Kehinaan Dan Kemiskinan
"Mereka ditimpakan kehinaan (dari segala jurusan) di mana sahaja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab dari manusia. Dan sudah sepatutnya mereka beroleh kemurkaan dari Allah, dan mereka ditimpakan kemiskinan (dari segala jurusan). Yang demikian itu, disebabkan mereka sentiasa kufur ingkar akan ayat-ayat Allah (perintah-perintahNya), dan mereka membunuh Nabi-nabi dengan tiada alasan yang benar. Semuanya itu disebabkan mereka derhaka dan mereka sentiasa mencerobohi (hukum-hukum Allah). (Ali Imran :112)

4. Taati Allah Dan Rasul, Jangan Berbantah-Bantah
Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati); sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-Anfaal : 46)

5. Kewajiban Memperdalami Ilmu Agama
Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi berperang); oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah). ( At-Taubah :122)